Vi frågade Mattias på Lilla Tjärby Trädgårdsanläggning


Mät ut och markera den yta som ska stenläggas. För att ge stöd åt de plattor som hamnar utmed läggningens långsidor, breddar du bärlagret med motsvarande en plattrad på vardera sida. Spänn snören längst ytterkanterna på ytans sluthöjd. Stenbeläggningar bör ha en lutning på minst 2 cm per meter. För att få utrymme för ett dränerande bärlager ska du gräva ur ca 35 cm under snörets nivå, om du ska anlägga en garageuppfart. Om du inte belastar beläggningen med en bil räcker det med ca 25 cm. Det kan krävas att man gräver djupare om marken består av matjord, lera eller annat dåligt dränerande material.

Kablar för el och telefoni ligger normalt på 40 – 70 cm djup. Vatten och avlopp ligger ofta på 70 till 140 cm djup. Du går in på Ledningskollen och ansöker om utsättning av ledningar mm.
Lägg ut fiberduk i botten av urgrävningen. Den separerar bärlagret av stenkross från den kringliggande marken. Använd bärlager 0-18, packa bärlagret väl med vibratorplatta. Det ska bli en jämn yta, 3 cm under den nivå man ska lägga stenen på. Bärlagret ska ha samma lutning som den färdiga stenläggningen.

Lägg ut ett 3 cm jämntjockt lager sättsand med kornstorlek 0 till 4 mm, så kallat stenmjöl. Packa ytan en gång med vibratorplatta. Placera ut 2 till 3 meter långa avdragsbanor, av järnrör eller träläkt, med ca 2 meters mellanrum. Justera dem till rätt höjdnivå och lutning. Dra av överflödigt stenmjöl med en rätskiva och ta bort avdragsbanorna och fyll igen spåren.
Betongsten varierar något i färg och ytskikt. Blanda därför löpande från flera pallar om du lägger en större yta. Ta stenen uppifrån och ner i pallen. Det gör att du får en naturlig färgskiftning i den färdiga stenläggningen. Använd en tumstock för att få ca 3 mm fogbredd mellan alla stenar.

Fogsand gör att stenarna inte ligger dikt an och skadar varandra vid rörelse i mark, eller tryck ovanifrån. Fogen gör även att tryckbelastning fördelas ut jämnare, vilket ökar hela beläggningens bärighet och stabilitet. Betongsten kan läggas i många olika mönsterbilder. Förband är en av de vanligaste, den är dessutom lättast att lägga. Lägg hela sten i alla skift innan du börjar kapa för anpassning mot sidlinje, mönsterbilder eller fris.

Såga med vinkelslip och kapskiva för sten och betong, eller bryt dem med en stenklipp. Kapad sten ska alltid vara större än en tredjedel av ursprungligt mått. Små bitar överför belastning sämre. Därför bör kapad sten alltid ligga an mot hel sten. Det blir oftast snyggare att justera bredden på stenläggningen än att kapa flera sten. En fris kan höja helhets-intrycket på stenläggningen. Rama in med sten i samma eller annan färg runt den lagda ytan. Du kan även använda en kraftigare sten för att få en tydlig kantmarkering. Lägg ut fogsand och sopa den över hela ytan, för att fylla alla fogar. Lämna kvar ett tunt lager sand på stenläggningen under 1 till 2 veckor. En del sand kommer att pressas ner i fogarna när ytan används, vilket ger beläggningen ytterligare stabilitet.

Komplettera årligen med mer sand på samma sätt för att säkerställa en lång livslängd på stenläggningen. Fyllda fogar ger dessutom mindre ogräs.

Läs mer om plattsättning och övrig anläggning på Lilla Tjärby trädgårdsanläggnings hemsida
www.ltta.se

Inköpslista för att lägga marksten

Bärlager 0-16, Stenmjöl 0-4

Kuskatopets bärlager och stenmjöl är bra att använda som bärlager och som justeringslager när man gör förarbete till plattsättning av marksten.

Övrigt

Spade

Tumstock

Sopkvast

Fogsnöre

Fiberduk

Rätskiva

Vibratorplatta / Padda

Vinkelslip

Kapskiva

×