Vid spridning av biomull återförs näringsämnen till marken och ett hållbart långsiktigt kretslopp skapas.

Med framtiden i fokus

Kuskatorpet erbjuder företagare möjligheten att bli av med material som blivit över från olika entrepenadarbeten. Hos oss kan du lämna material såsom byggavfall, skrot och asfalt, men även trädgårdsavfall såsom ris, grenar och buskar.

Vår återvinning finner ni mellan Fyllinge och Trönninge, i Kistinge industriområde med infart från Stjärnarpsvägen.

Byggåtervinning i Halmstad

På Kuskatorpets byggåtervinning sorterar och återvinner vi allt som går för att sedan köra materialtet vidare till befintliga mottagningsanläggningar i närområdet. Det avfall som lämnas in till oss förädlas till bränslemix med våra krossar. 

För att läsa mer om vilka material vi välkomnar till vår återvinning, klicka på knappen nedan.

Biomull

Kuskatorpet återvinner ca 1500 lastbil och släp med biomull varje år. På detta sätt tillvaratar vi bra näringsämnen, struktur och mull som är oerhört värdefullt för jorden. På detta sätt kan vi också göra vår del i att ersätta fossilt producerat mineralgödsel.

För att läsa mer om hur vi hjälper till gratis näring till Sveriges lantbrukare, gå till våra sida för biomull.

Avfall i storsäck

Kuskatorpet erbjuder alla företag & privatpersoner att lämna sitt rivningsmaterial eller trädgårdsavfall i storsäckar som vi sedan kommer och hämtar upp med kranbil.

Vi kommer ut med storsäckar till angiven plats, varefter ni fyller dem med avfallet ni vill bli av med. Inom 5 dagar kommer vi ut igen och hämtar upp storsäckarna ni fyllt med avfallet.

Betongblock

Massiva betongblock byggs enkelt ihop. Det går enkelt och snabbt att montera samman vid permanenta eller tillfälliga lösningar. Ingen gjutning eller fogning behövs.

Vi erbjuder betongblock i olika storlekar.
Vi erbjuder olika sorters betongblock.
Hör av dig vid behov av betongblock.
Vi erbjuder betongblock för alla projekt.

Återvunnen & näringsrik jord

För att tillverka våra populära jordar tar vi emot hästgödsel och vidareförädlar biomull och trädgårdsavfall till olika jordförbättringsprodukter eller till färdiga grönytejordar. 

Ingen av jordarna är berikade med konstgödsel, utan vi använder bara biologisk gödsel i gräsjord, plantjord, dressjord och växthusjord.

Eftersom jordarna är väl komposterade är de rika på mikroorganismer och nästan ogräsfria, men vid lagring och tillverkning kan några luftburna ogräsfröer smita in. Kuskaväxthusjord är dock inte ogräsfri.

Våra olika jordar har lite olika struktur och sammansättning beroende av vad de tillverkas för.

Täckmaterial

Täckbark fungerar som ett skyddande lager mot kyla samtidigt som det får trädgården att se prydlig ut. Barken ska inte blandas ner i jorden utan läggas ovanpå till exempel en rabatt för att skapa en yta fri från ogräs, samt få jorden att hålla sig fuktig.

Stenmaterial

Vi levererar olika typer av material till både stora och mindre projekt, garageinfarter och till din trädgård. Leveranserna sker med olika fordon beroende på hur stor beställningen är. Vid mindre beställning läggs materialet i storsäckar eller man hämtar på personbilssläp. Vi har några av de vanligaste stenmaterialen på vår anläggning, andra stenmaterial kan vi leverera med olika transportförslag.

BYGGÅTERVINNING | JORD | BETONGBLOCK | STENMATERIAL | TÄCKMATERIAL

Per Nilsson

Klicka här eller sms:a mig för frågor inom dessa verksamhetsfrågor.

070-8220211

per@kuskatorpet.se

×