Vid spridning av biomull återförs näringsämnen till marken och ett hållbart långsiktigt kretslopp skapas.

Vid rening av avloppsvatten bildas en fast fas som innehåller växtnäring, framför allt fosfor och kväve men även en lång rad mikronäringsämnen. Efter hygienisering och rötning genom lagring bildas biomull som kan spridas på åkermark som gödselmedel.


Vid spridning av biomull återförs näringsämnen till marken och ett hållbart långsiktigt kretslopp skapas.

Ökning av skördar

Historiskt finns en misstänksamhet mot biomull och därför har flera skånska kommuner i samarbete med HiR och LRF gjort försök i över 30 år för att titta på till exempel metallupptag, medicinupptag och avkastning i olika grödor. Försöken visar att skördarna ökar och att det inte finns något ökat upptag av medicin och metaller i grödorna.

Biomullen håller cirka 25 procent TS vilket gör att mullhalten snabbt förbättras i marken, framför allt om man inte har kört ut stallgödsel på många år. 

Kontakta våra Biomullsäljare

Skåne, Halland & Småland

Joakim Elisson
070-6190211
biomull@kuskatorpet.se

STÖRRE TRÄDGÅRSARBETEN | HUSGRUND | RIVNING | TRANSPORT | CONTAINER | BIOMULL

Ola Nilsson

Klicka här eller sms:a mig för frågor inom dessa verksamhetsfrågor.

070-8765314

ola@kuskatorpet.se

×