Vad ska jag tänka på när jag anlägger en grusgång?

 

Nyckeln till en stabil och snygg gång är, som så ofta, att grundarbetet är gjort ordentligt och att underlaget är hårt och jämnt.

För att undvika ogräs är det viktigt att all matjord grävs bort eller lägg en fiberduk vid önskat djup. Om du gräver bort mycket jord så bör du börja med att fylla upp med bärlager 0-30 till ca, 15 cm djup.

Jämna till och fyll sedan på med bärlager 0-16. Jämna till underlaget med spade och hårt kratta, det får gärna luta utåt sidorna för att underlätta avrinning av regnvatten.

Om du vill så toppar du din grusgång till exempel med ett lager makadam 8-11, men inte tjockare än 3 cm för då blir gruset svårt att gå på. För att ytterligare förhöja gången kan en låg sarg av plåt eller sten markera gränsen mellan grus och gräs. Dessutom underlättar detta att hålla kanten skarp mellan gräs och grus.

Inköpslista för att anlägga grusgång

Bärlager 0-16, Bärlager 0-30, Makadam 8-11

Kuskatopets bärlager är bra att använda som förstärkningslager, bärlager och som justeringslager när man gör förarbete till plattsättning asfaltering eller vid anläggning av en grusgång i trädgården.

Övrigt

Spade

Tumstock

Kratta

Sopkvast

Fogsnöre

Fiberduk

Plåtkant

Gummiklubba

×