På Kuskatorpet satsar vi på återvinning

Återvunnet material

Som företagare kan du lämna de flesta typer av material på vår anläggning på Kistinge industriområde. Vi tar emot ris, grenar, rötter och buskar som flisas för att sedan användas som bränsle i fjärrvärmepannor.

Vi erbjuder även våra besökare att lämna asfalt, betong, skrot, blandat byggavfall och deponi.

Byggåtervinning på dina villkor

Genom att ta emot alla rivningsmassor inomhus för att sedan sortera och återvinna allt som går och sedan köra resterande vidare till redan befintliga mottagningsanläggningar i närområdet.

Materialen vi får in förädlas till bränslemix med våra krossar.  Personalen på Kuskatorpet förbehåller sig rätten att klassificera materialet och ange mängden enligt våg.

Material

Skulle du vara osäker på vilka material vi tar emot på byggåtervinning har vi klargjort det nedan

Material vi tar emot på vår byggåtervinning i Halmstad.

Material vi TAR emot

• Ris
• Grenar
• Rötter
• Buskar
• Trädgårdsavfall
• Hästgödsel
• Asfalt
• Betong
• Skrot
• Blandat byggavfall
• Deponi

Material vi inte tar emot på vår byggåtervinning i Halmstad.

Material vi INTE tar emot

• Lättbetong
• Blåbetong
• Lera (i nuläget)
• Asbest
• Sidiplattor
• Bentonit
• Siporex & likande material

BYGGÅTERVINNING | JORD | BETONGBLOCK | STENMATERIAL | TÄCKMATERIAL

Per Nilsson

Klicka här eller sms:a mig för frågor inom dessa verksamhetsfrågor.

070-8220211

per@kuskatorpet.se

×